Commodity s.r.o.

Ponúkame 3 typy servisov

Vzdialený servis

Vzdialený servis, spočíva v tom, že sa k Vám po stiahnutí softvéru na vzdialený prístup
náš technik pripojí a následne začne s riešením problému.Servis u zákazníka

Servisný zásah prebieha u Vás. Cena servisu je vyššia od štandartného typu servisu,
ale s väčšou pohodlnosťou pre Vás.Servis priamo u nás

Servisný zásah prebieha priamo u nás. Zákazník privezie alebo pošle zariadenie na servis
a následne bude informovaný o ukončení servisnej činnosti.
Zariadnenie bude odovzdané alebo zaslané spať ku zákazníkovi.